Medlemskab og årsberetninger

Medlemskab af Seniorklubben NESA

På Generalforsamlingen 2023 blev det besluttet at året 2023 (vort 40 års jubilæumsår) skulle være kontingentfrit.

Nedenstående vil af tekstmæssige årsager blive stående hele 2023

 

Husk! kontigentet er nu 200,- kr.

For, at sikre, at vi kan registrere din kontingentindbetaling, bedes du sørge for at betale i perioden 16. – 31.marts.

Billigste og nemmeste betalingsmåde til Seniorklubben NESA er følgende:
Vor konto i NORDEA bank:
Reg.nr. 5507 Konto nr. 8110018585.

HUSK AT SKRIVE AFSENDER

Når du skifter adresse, telefonnr. eller e-mail, vil det være en god ide også at meddele dette til kassereren, så vi kan få rettet vores medlems kartotek.

Vi har e-mail adresser på ca. 145 af vore medlemmer – men mangler de sidste 9. At have din e-mail adresse vil gøre, at vi hurtigere og mere effektivt kan komme i kontakt med dig, hvis der fx skulle opstå ændringer i arrangementerne.

Hvis du ikke modtager post elektronisk fra Seniorklubben NESA, men HAR en e-mail adresse, bedes du derfor sende en besked til kassereren herom på følgende e-mail adresse: pefachpedersen@gmail.com