Velkommen til Seniorklubben NESA- også for DONG Energy, Ørsted og Andel seniorer

Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved afholdelse af klubmøder med foredrag og underholdning to gange i kvartalet i perioden september til maj. Desuden arrangeres museumsbesøg, gåture, udflugter, fester o. lign.

Til klubbens arrangementer må medlemmerne medtage én ledsager.

Man kan optages som medlem, når en af nedenstående betingelser er opfyldt:

 Er pensioneret eller gået på efterløn fra NESA/DONG Energy/Radius/ Ørsted/Andel herunder fra frasolgte selskaber eller virksomhedsoverdragede medarbejdere.

 Ansatte medarbejdere i Ørsted og Andel-koncernen, datterselskaber samt frasolgte virksomheder eller virksomhedsoverdragende medarbejdere, der er fyldt 55 år.

 Medarbejdere, der på Ørsted og Andel-koncernens foranledning er fratrådt, kan optages fra deres fyldte 55 år.

 Efterlevende ægtefælle/samlever kan fortsætte som betalende medlem.

Ønsker du at blive medlem af seniorklubben, bedes du henvende dig til kassereren eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

Aktuelt

JANUAR 2024

Her er en oversigt over forårets arrangementer:

Julefrokost (Fra efterårsprogrammet 2023) i Allegade 10, Frederiksberg
Onsdag den 10. januar 2024, kl. 13:00. Gåtur. Kl. 12:00

Torsdag den 25. januar 2024, kl. 14:30 – En vinsmagning hvor alle kan være med i Salon K, Rådhusstræde 12, 2. sal, 1466 København. – Arr. er aflyst grundet manglende tilmeldinger.

Klubmøde: Mandag den 12. februar 2024, kl. 13:00 i Teknikerbyen 25, Virum. Generalforsamling kl. 14.00 – indkaldelse er udsendt sammen med generalforsamlingsmateriale.

Fredag den 23. februar 2024, kl. 12:00. Frokost i Snapstinget og efterfølgende omvisning i Folketinget. Der er få billetter tilbage.

Klubmøde: Mandag den 11. marts 2024, kl. 13:30 i Teknikerbyen 25, Virum. Foredrag om ”Miraklet på Blegdammen” v/Preben Lund (kendt fra DR)

Mandag den 8. april 2024, kl. 13:30 i Teknikerbyen 25, Virum. Jagtkaptajn på Kongeskibet Dannebrog, Kommandør Peter Schinkel Stamp, fortæller om livet på Kongeskibet.

Klubmøde:Mandag den 13. maj 2024, kl. 13:30 om Branden i Vanløse v/indsatsleder Tim Ole Simonsen

Onsdag, den 15. maj 2024, kl. 20:00 Cirkusrevyen, forpremiere, Alle billetter er solgt.

Onsdag, den 29. maj 2024, kl. 07:15 Bustur til Langeland og Langelandsfortet

Programmet for foråret 2024

Programmet er udsendt som mail til medlemmerne: Klik her og se programmet.