Bestyrelsen

Navn og titel Telefon Mobil Mail
Allan Petersen
Formand
42 72 70 05 42 72 70 05 allanp92a@outlook.dk
Knud Bender
Næstformand
44 98 81 56 26 35 81 56 bender@adr.dk
Poul Erik Fach-Pedersen
Kasserer
40 58 14 92 pefachpedersen@gmail.com
Susanne Hvidsten
Sekretær
21 65 65 83 hvidsten@pedersen.mail.dk
Lisbeth Petersen
Bestyrelsesmedlem
93 86 46 83 lisbp09@gmail.com
Ole Huusfelt
Bestyrelsesmedlem
22 59 24 07 ohuusfelt@gmail.com
Poul Ølsgård
Suppleant
39 90 91 19 20 71 52 11 poul.oelsgaard@gmail.com