Velkommen til Seniorklubben NESA- også for DONG Energy, Ørsted og Andel seniorer

Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved afholdelse af klubmøder med foredrag og underholdning én gang i hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres museumsbesøg, gåture, udflugter, fester o. lign.

Til klubbens arrangementer må medlemmerne medtage én ledsager.

Man kan optages som medlem, når en af nedenstående betingelser er opfyldt:

 Er pensioneret eller gået på efterløn fra NESA/DONG Energy/Radius/ Ørsted/Andel herunder fra frasolgte selskaber eller virksomhedsoverdragede medarbejdere.

 Ansatte medarbejdere i Ørsted og Andel-koncernen, datterselskaber samt frasolgte virksomheder eller virksomhedsoverdragende medarbejdere, der er fyldt 55 år.

 Medarbejdere, der på Ørsted og Andel-koncernens foranledning er fratrådt, kan optages fra deres fyldte 55 år.

 Efterlevende ægtefælle/samlever kan fortsætte som betalende medlem.

Ønsker du at blive medlem af seniorklubben, bedes du henvende dig til kassereren eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

Aktuelt

December 2021

Her er en oversigt over forårets resterende arrangementer:

AFLYST Medlemsmøde 22.02.2022 – Bowling i Big Bowl i Valby (AFLYST grundet for lille tilmelding)

Klubmøde, mandag 14.03.2022 kl. 13.30 i Teknikerbyen 25, Virum: Foredrag af tidl. jagerpilot Michael Huusom – vær opmærksom på NY mailadresse til tilmelding.

Klubmøde, mandag 11.04.2022 kl. 13.30 i Teknikerbyen 25, Virum: Foredrag af  Hanne Faldborg om “Jens Otto Krag” 

Medlemsmøde, tirsdag 26.04.2022 kl. 14.15.: Gå/skovtur i Jægersborg Hegn

Klubmøde, mandag 09.05.2022 kl. 13.30 i Teknikerbyen 25, Virum: Foredrag af  Claus Hagen Petersen om “Slægtsforskning”

AFLYST: Onsdag 11.05.2022 kl. 20.00 “Cirkusrevyen 2022”.

Læs i øvrigt de fremsendte informationsmails og se sidste frist for tilmelding.

De Gule Sider for forårssæsonen 2022

Programmet er udsendt som mail til medlemmerne – og ikke som tidligere med brev. Fremover sendes information KUN som mail. Klik her og se forårsprogrammet.