Velkommen til Seniorklubben NESA- også for DONG Energy og Ørsted seniorer

Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved afholdelse af klubmøder med foredrag og underholdning én gang i hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres museumsbesøg, gåture, udflugter, fester o. lign.

Til klubbens arrangementer må medlemmerne medtage én ledsager.

Man kan optages som medlem, når en af nedenstående betingelser er opfyldt:

 Er pensioneret eller gået på efterløn fra NESA/DONG Energy/Radius/ Ørsted herunder fra frasolgte selskaber eller virksomhedsoverdragede medarbejdere.

 Ansatte medarbejdere i Ørsted-koncernen, datterselskaber samt frasolgte virksomheder eller virksomhedsoverdragende medarbejdere, der er fyldt 55 år.

 Medarbejdere, der på Ørsted-koncernens foranledning er fratrådt, kan optages fra deres fyldte 55 år.

 Efterlevende ægtefælle/samlever kan fortsætte som betalende medlem.

Efterlevende ægtefælle/samlever kan fortsætte som betalende medlem.

Ønsker du at blive medlem af seniorklubben, bedes du henvende dig til kassereren eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

Aktuelt

Alle arrangementer fra og med medio marts 2020 er aflyst p.g.a. Corona “COVID-19” krisen.

Vi forventer at kunne annoncere forårs sæsonen 2021 i november/december 2020

Bemærk: Cirkusrevyen er flyttet til næste sæson. Læs de fremsendte mails til de tilmeldte.