Velkommen til Seniorklubben NESA- også for DONG Energy, Ørsted og Andel seniorer

Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved afholdelse af klubmøder med foredrag og underholdning én gang i hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres museumsbesøg, gåture, udflugter, fester o. lign.

Til klubbens arrangementer må medlemmerne medtage én ledsager.

Man kan optages som medlem, når en af nedenstående betingelser er opfyldt:

 Er pensioneret eller gået på efterløn fra NESA/DONG Energy/Radius/ Ørsted/Andel herunder fra frasolgte selskaber eller virksomhedsoverdragede medarbejdere.

 Ansatte medarbejdere i Ørsted og Andel-koncernen, datterselskaber samt frasolgte virksomheder eller virksomhedsoverdragende medarbejdere, der er fyldt 55 år.

 Medarbejdere, der på Ørsted og Andel-koncernens foranledning er fratrådt, kan optages fra deres fyldte 55 år.

 Efterlevende ægtefælle/samlever kan fortsætte som betalende medlem.

Ønsker du at blive medlem af seniorklubben, bedes du henvende dig til kassereren eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

Aktuelt

Maj 2021 –

Alle arrangementer er fortsat aflyst.

Hvornår vi kan gennemføre nogle arrangementer er pt. uvist.

Vi regner dog med at starte op igen i andet halvår af 2021.

Vi følger myndighedernes udspil og vaccinationsprogrammet.

Læs i øvrigt de fremsendte informationsmail.