Velkommen til Seniorklubben NESA- også for DONG Energy og Ørsted seniorer

Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved afholdelse af klubmøder med foredrag og underholdning én gang i hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres museumsbesøg, gåture, udflugter, fester o. lign.

Til klubbens arrangementer må medlemmerne medtage én ledsager.

Som medlem kan optages medarbejdere, som er pensioneret eller gået på efterløn fra NESA/DONG Energy/Ørsted. Som medarbejder regnes også personer, der har haft en flerårig ansættelse ved NESA/DONG Energy/Ørsted, men hvor deres fratrædelse sker fra et andet selskab.

Efterlevende ægtefælle/samlever kan fortsætte som betalende medlem.

Ønsker du at blive medlem af seniorklubben, bedes du henvende dig til kassereren eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

Aktuelt

Alle arrangementer i første halvår 2020 er aflyst p.g.a. corona “COVID-19” krisen.

Bemærk: Cirkusrevyen har flyttet sin sæson. Læs de fremsendte mails.